Amsterdamse café’s tijdens de lockdown.

De Amsterdamse bruine cafe’s zijn sinds 14 oktober 2020 allemaal dicht. Soms blijft er een bierreclame aan en branden er lichtjes als teken van hoop op betere tijden. Vaak wordt de kroeg gebruikt als opslagplaats voor het terrasmeubilair. Sommige horecaondernemers grijpen de gelegenheid aan om de zaak te renoveren of de keuken te vernieuwen. Anderen proberen door een afhaal het contact met de klanten te behouden. Maar allemaal zien ze er anders uit dan gebruikelijk. De drukte en gezelligheid waar de kroegen hun bestaansrecht aan ontlenen, ontbreekt. Overal is het verlangen groot om de deuren open te gooien, een nieuw vat aan te slaan, de muziek te laten klinken en al die gasten weer te verwelkomen!

Amsterdam cafes during the lockdown.

The Amsterdam brown cafes have all been closed since October 14, 2020. Sometimes a beer advertisement stays on and lights come on as a sign of hope for better times. The pub is often used as a storage place for the terrace furniture. Some  entrepreneurs seize the opportunity to renovate the business or renew the kitchen. Others try to keep in touch with the customers through a take-out. But they all look different than usual. The bustle and conviviality from which the pubs derive their right to exist, is lacking. Everywhere there is a great desire to open the doors, to strike a new barrel, to play the music and to welcome all those guests again!